Kur'ân-ı Kerim » 67/MULK-1

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

67/MULK-1: Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.
(İmam İskender Ali Mihr)
67/MULK-1: Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir
(Elmalılı Hamdi Yazır)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki

1.tebâreke: mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayır sahibi
2.ellezî: o ki, o
3.bi yedi-hi: onun elinde, kudretinde
4.el mulku: mülk, idare
5.ve huve: ve o
6.alâ kulli şey'in: herşeye
7.kadîrun: kaadir, gücü yeten

İmam İskender Ali Mihr
KKDO: %100,0
Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
KKDO: %94,5
Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir
Tefhim-ul Kuran
KKDO: %91,6
En yüce ve mübarek olan O'dur ki kâinatın saltanatı elindedir. O her şeye kadirdir.
Ali Bulaç
KKDO: %90,9
Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir.
Ömer Nasuhi Bilmen
KKDO: %89,9
Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir.
Ahmed Hulusi
KKDO: %89,0
Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.
Ali Fikri Yavuz
KKDO: %88,8
Bütün mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah, her türlü noksanlıktan tenezzüh edib yücelmiştir. O, her şeye kadîr’dir.
Edip Yüksel
KKDO: %87,6
Yönetimi elinde bulunduran çok yücedir. O herşeye Kadirdir.
Diyanet İşleri
KKDO: %79,1
Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Yaşar Nuri Öztürk
KKDO: %77,9
Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr'dir.
Diyanet Vakfi
KKDO: %76,8
Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Bekir Sadak
KKDO: %70,6
Hukumranlik elinde olan Allah yucedir ve O herseye Kadir'dir.
Fizilal-il Kuran
KKDO: %70,4
Sınırsız hükümdarlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
Diyanet İşleri (eski)
KKDO: %68,4
Hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O herşeye Kadir'dir.
Abdulbaki Gölpınarlı
KKDO: %67,0
Saltanat, tasarruf ve tedbîr, elinde olan mâbûdun şanı yücedir, münezzehtir ve onun her şeye gücü yeter.
Celal Yıldırım
KKDO: %66,9
Mülk ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla
 
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this