Kur'ân-ı Kerim » 74/MUDDESSİR-56

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

Ve mâ yezkurûne illâ en yeşâallâh(yeşâallâhu), huve ehlut takvâ ve ehlul magfireh(magfireti).

74/MUDDESSİR-56: Allah’ın dilediğinden başkası O’nu zikredemez. O (O’nun dilediği kimse), takva sahibidir ve mağfiret ehlidir (günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir).
(İmam İskender Ali Mihr)
74/MUDDESSİR-56: Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de
(Elmalılı Hamdi Yazır)

Önceki 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1.ve mâ yezkurûne: ve zikredemez
2.illâ: den başkası
3.en yeşâe allâhu: Allah'ın dilemesi
4.huve: o
5.ehlu: ehil, sahip
6.et takvâ: takva
7.ve ehlu: ve ehil, sahip
8.el magfireti: mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi)

İmam İskender Ali Mihr
KKDO: %100,0
Allah’ın dilediğinden başkası O’nu zikredemez. O (O’nun dilediği kimse), takva sahibidir ve mağfiret ehlidir (günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir).
Elmalılı Hamdi Yazır
KKDO: %94,5
Maamafih Allah dilemeyince düşünmezler, koruyacak da odur, mağfiret edecek de
Tefhim-ul Kuran
KKDO: %91,6
Allah dilemedikçe, onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi (onu kabul etmeye ehil olan) O'dur, mağfiretin sahibi (bağışlamaya ehil olan da) O'dur.
Ali Bulaç
KKDO: %90,9
Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar; takvanın sahibi (onu kabul etmeye ehil olan) O'dur, mağfiretin sahibi (bağışlamaya ehil olan da) O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen
KKDO: %89,9
Maamafih düşünüp tefekkür edemezler, meğer ki Allah dilesin, kendisinden korkulacak olan ve mağfiret buyurmaya ehl olan da ancak O (Hâlık-i Kerîm)dir.
Ahmed Hulusi
KKDO: %89,0
Allâh dilemedikçe onlar zikredemezler (hatırlayıp değerlendiremezler). . . O, takvanın ehlidir (dilediğinde korunmayı izhar eder) ve mağfiretin ehlidir (dilediğinde mağfiretini oluşturur).
Ali Fikri Yavuz
KKDO: %88,8
Bununla beraber Allah dilemeyince öğüd almazlar; koruyacak da O’dur, bağışlayacak da O...
Edip Yüksel
KKDO: %87,6
ALLAH dilemezse onlar öğüt alamazlar. O, erdemli davranmanın kaynağıdır; bağışlamanın kaynağıdır.
Diyanet İşleri
KKDO: %79,1
Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.
Yaşar Nuri Öztürk
KKDO: %77,9
Ve onlar, Allah'ın dilediği dışında, öğüt alamazlar. Sakındırmaya ve affetmeye ehil olan O'dur.
Diyanet Vakfi
KKDO: %76,8
Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
Bekir Sadak
KKDO: %70,6
Allah dilemeksizin ogut alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha layiktir ve bagislamaya daha ehildir. *
Fizilal-il Kuran
KKDO: %70,4
Fakat Allah dilemedikçe onlar bundan ders alamazlar. O kendisinden korku duyulmaya ve affetmeye lâyıktır.
Diyanet İşleri (eski)
KKDO: %68,4
Allah dilemeksizin öğüt alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha layıktır ve bağışlamaya daha ehildir.
Abdulbaki Gölpınarlı
KKDO: %67,0
Ve Allah'ın dilediğinden başkası öğüt alamaz; odur çekinilmeye değer ve yarlıgayıp suçları örter.
Celal Yıldırım
KKDO: %66,9
Ancak Allah'ın dilediği kimseler düşünüp öğüt alır. Korkulmaya değer olan da O'dur; bağışlamaya lâyık olan da O'dur.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla
 
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this